Gymnastiekvereniging Dynamyk nieuws:

We zijn 2024 vol energie en enthousiasme begonnen.

Beweegdiploma: Een deel van de jongste leden mochten zich zaterdag 27 januari van hun beste kant laten zien. In twee groepen hebben zij voor een breed publiek laten zien wat ze in hun mars hadden. Allen zijn met een mooi diploma huiswaarts gekeerd. Een speciale dank aan onze trainers en vrijwilligers die dit mogelijk hebben gemaakt.

Jeugd Sponsor actie Poiesz Menaam:  Ook dit jaar zijn we ingeloot om deel te mogen nemen aan de Poiesz sponsoractie in Menaam. Daar zijn we heel gelukkig mee. Deze actie helpt onze vereniging activiteiten te blijven organiseren. De actie loopt van maandag 12 februari tot en met zondag 7 april.

Hou Facebook of onze website in de gaten voor meer informatie en op welke zaterdag wij actief zijn om extra munten voor onze vereniging te mogen inzamelen. Spaarmunten die u ontvangt kunnen ook ingeleverd worden bij onze bestuursleden Jitske (De Kline 39, Bitgum) of Aafke (Van Aismawei 7, Bitgummole).

Welkom Mariska!: Mariska Hoogland is toegetreden tot ons bestuur. We zijn verheugd met haar enthousiaste versterking. We kunnen nog een bestuurslid gebruiken. Heb je interesse, laat het ons persoonlijk weten of stuur een e-mail naar bestuur@dynamyk.nl.

Met vriendelijke groeten Aafke, Ettje, Jitske, Mariska en Willem.